• Română
  • English

Investim în cercetare, inovare și dezvoltare agricolă

Entitatea de Management a Clusterului IND AGRO VEST, a Asociația Sviluppo Insieme Si Vince și Asociația de Dezvoltare Împreună Învingem a fost înființată în septembrie 2013, în vederea constituirii clusterului IND AGRO VEST, de către Maschio Gaspardo România și 11 colaboratori pe lanțul de furnizori.

IND AGRO VEST, aflată sub polul de dezvoltare IND AGRO, este un cluster inovativ de cercetare și dezvoltare, având ca scop realizarea unor utilaje agricole moderne, performante, care se pretează cel mai bine la condițiile de sol din România.

Din 22.01.2015, cluster-ul este înregistrat și pe site-ul www.ClusterCollaboration.eu

Management

Asociația Sviluppo Insieme si Vince este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată prin contribuția membrilor și serviciile prestate către furnizori și cumpărători din sectorul agricol.

Structura organizatorică și organele de conducereale asociației sunt:

Membrii Fondatori ai Asociației sunt: Maschio Gaspardo România, Instalniva, Apa Plus, FC Servizi, Rainfall, Ade Metal, Auromet Electroconstruct, PTC, Preti, Gica, Eicons General și Del Bono&Co.

Membrii parteneri ai Asociației sunt: Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara, Universitatea Politehnică București și laboratorul de afaceri INMA București.

Adunarea Generalăeste organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor. Adunarea Generală poate funcționa dacă sunt prezenți majoritatea membrilor asociației și se iau hotărâri prin votul majorității acestora. Pentru modificarea statutului, este necesar votul a 2/3 din numărul membrilor fondatori.

Principalele atribuții ale Adunării Generalesunt următoarele:

Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale prin emiterea de decizii. Principalele atribuții ale Consiliului Director sunt:

Principalele atribuții ale Președintelui Asociațieisunt:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Logouri proiect